Vår maritime tilknytning 

Maritimt er hav, sjø, fjord, elver og alt som finnes der; på, under eller ved.

Som de fleste andre i Norge har vi positiv tilknytning til hav og sjø: rekreasjon gjennom ferie/fritid, fiske, båt; og/eller næringsmessig gjennom shipping, fisk og off-shore. 

Med verdens lengste kontinuerlige kystlinje, og mest bosetting i kystkommuner, har de fleste nordmenn mye kontakt med havet.

Havet har gitt oss viktige næringsveier som shipping, fisk og energi. Og avkobling gjennom badeliv, fiske, båt, ferie.

 

Tilbake til toppen