top of page

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av DNB

 

Lureriet i DNB

 

I vedtektene til DNB står det at ingen kan sitte i styret mer enn 12 år. Styrelederen Anne Carine Tanum har oversittet dette, men ble allikevel gjenvalgt i 2016 uten at hun selv kjente vedtektene.

 

Om en styreleder ikke kjenner vedtektene etter så mange år, er visst nok ikke noen ulempe for gjenvalg. For når andre påpeker dette, så er det ikke snakk om utskiftning av styreleder, men heller en behendig endring av vedtektene.

 

Derfor er det innkalt til ekstraordinær generalforsamling. For å lure omverden til å tro at det egentlig ugyldige valget av styreleder tidligere i år ikke var direkte feil allikevel, har man funnet en passende vedtektsendring:

 

Man skal kunne sitte som styremedlem i 12 år og styreformann i 12 år også, og kunne legge sammen disse tallene. Altså kan man sitte i 24 år!

 

Det er grunn til å mistenke at denne formuleringen er tilpasset for å maskere det egentlig ugyldige valget. Om det var meningen i nåværende vedtekter at man sammenlagt kunne sitte i 24 år, så var det vel ikke noe poeng i å innkalle til ny generalforsamling.

 

Og siden det ganske sikkert faktisk ikke var meningen å kunne sitte i 24 år sammenlagt, men i 12, så burde det vært nytt valg, fremfor ny vedtekt, som sto på programmet på generalforsamlingen.

 

Vedtekten om at 12 års styretid er maksimum er selvfølgelig vedtatt for å sikre nye tanker og innfallsvinkler. Nå er det prinsippet forlatt, og nye krefter må vente.

 

Staten skal delta i avstemningen. Er nå plutselig staten for 24 år, fremfor 12 som tidligere? Ja, helt sikkert! Og det er helt sikkert basert mest på kjønnskvotering. Men det er jo viktig nok.

 

Verre er det at Tanum selv har godtatt den nye lureformuleringen.

Lureriet i DNB

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page