top of page

Goliath storfisk

Publisert av Erik Rynning, 15 september 2014

 

Atlantisk Goliath kan bli tre meter lang, og kan veie 400 kilo; største fis i verden. På sydkysten av Florida, 35 meter under havflaten, holder det til 10 til 12 Goliath i restene av et skipsvrak fra annen verdenskrig, der de spiser og sosialiserer seg.

 

En gang var bestanden stor, og fantes over store områder, Sør USA, Karibien og Brasil; i titusener. Men etter massivt overfiske har bestanden sunket til et ukjent antall; kanskje maksimum tusen.

 

Bestanden i Florida ser ut til å øke noe, etter at fisken har vært fredet. Nå fanges fisken bare for å undersøke den, merke den og slippe den ut i sjøen igjen.

 

Goliaths egen adferd bidro til reduksjonen i bestanden. Den er gjerne «limt» til et grunt rev, der mat er i overflod og det er god beskyttelse. Det gjør dem imidlertid til et lett bytte for fiskere, en gruppe som fisken genetisk og historisk ikke har trengt beskyttelse imot.

 

En tid var fisken lokal delikatesse i Florida; gjerne med sorte bønner og ris til. Men da andre fiskearter ble overfisket, havnet fisken på middagsbord mange flere steder. Dessuten døde mange Goliath fordi de ble fisket som trofe.

 

Fra 1990 har Goliath vært fredet i sør øst USA. I stedet har dykkere gledet seg over å svømme sammen med den enorme, men fredelige fisken. I dag er det nesten bedre å bli tatt med marihuana enn med Goliath, så strengt har man overvåket fredningen.

 

På den andre siden står fiskere, som nå mener at pendelen har svingt for langt; fangsten må gjenopptas. Og særlig fordi Goliath spiser for eksempel «snapper», som er en populær fangst også for sportsfiskere.

 

Men Goliath er veldig stedbunden. De som ønsker fredning, er redde for

at populasjonen fort kan dø ut igjen, om man fisker den der de har sosialisert seg.

 

En mener også at Goliath har vært særlig utsatt for kvikksølv, noe som betyr at fisk på over en meter størrelse ikke kan spises av mennesket uansett. Kystutvikling, jordbruk og kjemikalier er med på å ødelegge miljøet til Goliath, som liker seg på grunt vann der miljøforstyrrelsene er sterkest.

 

I det siste har forskere funnet ut at Goliath fødes som hunkjønn, men utvikler seg til hankjønn. Det er uklart hvorfor fisken har utviklet disse egenskapene. Men hermafroditer finnes også i andre arter på jorden; skjønt ikke i stor utstrekning.

 

Kilde: Florida State University.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Tilbake til toppen
bottom of page