top of page

Vinden skaper liv

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Steve McCurry

 

Vinden skaper liv.

 

Vinden er den viktigste drivkraften i jordens klima; sammen med solen. Energimengden er et kvanteantall ganger større enn menneskets samlede energiproduksjon.

 

Vinden blåser fuktighet fra havet inn over land, og skaper liv: Store deler av Indias nåværende bosetting ville ha vært ubeboelige uten.

 

Hver dag inn i juni venter India på monsunen; myteomspunnet, romantisert og særpreget for Østen. Det speides etter værtegnene.

 

Monsunvinden vil bringe vann til landbruket og avkjølt temperatur til en varm befolkning.

 

Hadde det ikke vært for Coriolis-effekten, ville monsunvinden ha passert vest for India. Effekten skyldes at jorden roterer rundt sin akse fra øst mot vest. Dermed blir strømmer fra sør til nord skjøvet østover i det indiske hav.

 

I juni har solen varmet opp hav og land; land mest fordi havet er mye mer varmeabsorberende. Varmen i havet kan fordeles ned til femti meters dyp, men bare en meter på land. Dermed blir det varmere over land. Den varme luften stiger til værs når den treffer fjell. Dermed skapes et undertrykk som vind fra havet ønsker å etterfylle. Og det blir regn.

 

Monsunen kan forvekslet med tyfoner eller andre ødeleggende vinder. Selv om monsunen kan ankomme med orkans styrke, så er den ikke en singel storm, men bare en første bølge i en hel sesong.

 

Høy- og lavtrykk oppstår og går til grunne i en evig syklus. Vinden som følger sprer varm og kald luft, og modererer temperaturer.

 

Det kan skje store endringer i nedbørsmengder fra år til år. Men fra 1.juni til 31.juli 2015 falt det 207,8 mm. regn i India, mens tilsvarende tall året før var 206,7mm.

 

Monsunen gir liv til store deler av Asia. Det er tradisjonelt vinden fra det tropiske, indiske hav som heter monsun. Men effekten er virksom også andre steder.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page