top of page

Økonomi; Om vekst og oljeformue.

Publisert av Erik Rynning

 

Økonomi; Om vekst og oljeformue.

 

Om vi alltid skal spare oljeformuen til neste generasjon, så vil den alltid bare forbli i banken! Men hvorfor tar økonomer til orde for det?

 

Jo, det er økonomens andre tese: Vekst. Så da skal oljeformuen vokse (skjønt avkastningen på oljefondet er beskjeden). Men ikke brukes.

 

Det er vekstbedriftene som hylles; de som øker omsetning. I alle styrerom etterspørres vekst.

 

Alle lønnstagere vil ha mer lønn. Alle sentralbanker ønsker vekst; ellers iverksettes motkonjunkturtiltak. Alle regjeringer vil ha vekst, ellers kan ikke neste valg vinnes.

 

Den norske sentralbanken, som andre, konkurrerer om å svekke sin valutakurs, så næringslivet kan konkurrere og betale sine ansatte. Veksten kan fortsette enn så lenge.

 

I Norge, med lav boligbeskatning, betyr dette at boligsparing blir ekstremt lønnsomt; privat investering kanaliseres inn i eiendom fremfor nyskaping.

 

I øyeblikket er det forhandlinger på overtid mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Selv med stort tilbakeslag for oljelandets inntekter, blir det nok økning i kjøpekraften. Så da må vi nok bruke noe av oljeformuen.

 

Nesten alle andre sektorer og gode formål i samfunnet vil også fortsatt fremme krav om vekst og ikke å bli liggende etter noen andre. Og med dagens velferdsgoder vil flyktningstrømmen medføre enorme kostnader.

 

Bruk av oljeformuen er dermed uunngåelig med dagens norske, inngrodde rikmanns mentalitet. Men formuen må vekselvis kunne reduseres og økes avhengig av situasjonen; evig sparing til neste generasjon har ingen mening. Samtidig må vi ikke bare bruke inntil formuen er borte.

 

Gi en million av oljeformuen til hver nordmann. Noen vil sitte med millionen til ingen nytte, noen vil drikke den opp eller forbruke den på annen måte, noen vil investere. Av de siste vil noen lykkes, og andre ikke.

 

Dagens oljefond ligner på første kategori, med passive investeringer i verdipapirer, fremfor investeringer i infrastruktur, forskning og nye ideer. Og den ligner på andre kategori, der vi bruker opp.

 

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page