top of page

Publisert av Erik Rynning

 

Aktuell som tyfonområde 14.03.2015

 

Vanuatu, et paradis i Stillehavet, nå mye ødelagt av tyfon.

 

I vår kategori «Reiser», «Across the Pacific» episode 11, kan vi se bilder fra vakre

Vanuatu; før ødeleggelsene, og forhåpentlig se landet slik det blir igjen.

 

1.750 kilometer øst fra Cooktown, Australia, omtalt i aktuell viten for en uke siden; vest for Fiji og syd for Salomonøyene. Hovedstaden er Port-Vila; sterkt rammet av tyfonen.

 

James Cook landet i Cooktown 1770 og Vanuatu i 1774; den gang kalt «Ny Hebridene». Frankrike og England hadde felles herredømme frem til uavhengighet i 1990.

 

Vanuatu er et område på 12.000 kvadratkilometer,

mindre enn Buskerud fylke. Landområdet, fordelt på

83 øyer, er bare 4.700 kvadratkilometer, et område

på størrelse av Akershus. Det er 221.000 innbyggere;

mye selvforsyning i familiene med rik mattilgang av

både fisk, kjøtt og jordbruksprodukter.

 

Som følge av de store avstander i Stillehavet er øyene i området mye forskånet mot direkte ødeleggende menneskelig adferd og overbefolkning. Liv får utfolde seg; med mange arter. Og klima og skjønnhet overgås ikke!

 

Men langt borte i polområdene smelter isen, og truer

med oversvømmelser på lavtliggende øyer.

 

Det er tropisk regnskog i området; viktig for jordens

klima. Den hugges og brennes for å gi plass til

jordbruk og kvegdrift. Overfiske truer enkelte arter.

Så selv dette paradiset er truet på lengre sikt, og

bidrar selv litt til jordens ødeleggelse.

 

Området er meget vulkansk. Senest var det et sterkt skjelv på 6.4, Richter skala) i november 2008; men uten å gi store ødeleggelser eller skade på mennesker. Blant flere aktive vulkaner er flere undersjøiske.

 

Landet har sterke forbindelser til Australia; både

økonomisk og kulturelt.

Vanuatu, som Cooktown, var en viktig base i 2.

verdenskrig med amerikanske og australske tropper.

Det var harde kamper i «The Battle of Coral Sea».  

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Vanuatu

Mest lest Aktuell Viten

Mangel på ferskvann

 

President John F Kennedy innviet den første avsaltingsfabrikken i USA; i Freeport,

Texas i 1961. Han sa at havet var verdens største og billigste naturresurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..........

bottom of page