top of page

Trenger vi TV2?

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Kulturdepartementet

 

Trenger vi TV2?

 

Svaret er nei. Hva trenger vi…, kanskje:

 

Kommersielle nyhetssendinger, kommersiell dramaproduksjon.

 

Noen sier vi trenger et TV selskap i Bergen. Hvem trenger det? Ingen; andre enn distriktspolitikere.

 

Arbeiderpartiet og KRF roper for å sikre privat allmenn TV; de som i sin tid sterkest forsvarte NRK-monopolet. Nå er de redde for at TV2 skal legge ned nyhetssendingene!

 

Dette kan de ta med ro; det vil ikke skje. Men verken AP eller KRF har kunnskaper om privat TV drift; og heller ikke om det forhandlingsspill som TV2 legitimt driver i en sak der Staten har alle kort på hånden.

 

Nyhetssendingene er for eierne en meget viktig del av produktet TV2; det eneste som markedsmessig skiller TV2 fra TVNorge og TV3. Seerne har belønnet TV2 ved å se mest på TV2, noe som gir TV2 en større andel reklameinntekter.

 

Det er derfor ulønnsomt å legge ned nyhetene. Inntektene fra nyhetene, direkte og indirekte, er for TV2 klart større enn kostnadene for nyhetsproduksjonen. Derfor har Staten alle kort.

 

Men om man for evig tid ville sikre at privat TV hadde nyhetssendinger: Da må Staten ikke gjøre forskjell. For eksempel kunne man gi 100 millioner i året til alle seriøse aktører som vil produsere nyheter på TV. I en auksjonsrunde kunne man teste ut den prisen aktørene ville gjøre det for.

 

Og hva med kommersiell TV drama? For eksempel kunne man gjøre som på filmområdet. Man har en pott på 200 millioner som aktørene kunne søke støtte til enkeltprosjekter for. Og aktørene måtte selv finansiere halvparten av et prosjekt; for å sikre at det var kommersielt nok.

 

Kommersielle TV2 må få sende de programmer man vil uten krav fra Staten. Og Staten skal heller ikke gi noen særfordeler til TV2.

 

 

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page