top of page

Toppledere som intet vet. Del 2

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av «Panama Papers»

 

Toppledere som intet vet. Del 2

 

Rett før avsløringen av «Panama Papers» skrev vi om toppledere som «intet vet». Nå er det Rune Bjerke i DNB som intet vet.

 

Han har til og med sjekket tilbake i styrereferater og interne dokumenter. Han kan proklamere at det ikke finnes bevis for at han vet om «ugler i mosen».

 

Som vi skrev om blant annet Thorleif Enger i Yara og Baksaas i Telenor: Enten snakker de sant, og er udugelige ledere, for en god leder sjekker slike ting, eller så lyver de. Uansett må de ta ansvaret.

 

Toppleder Bjerke kan ikke med smil årlig inntektsføre overskudd til DNB fra datterselskapet DNB Luxemburg uten å interessere seg for virksomheten der. Han har ansvar for å kontrollere, stille spørsmål og sette seg inn i virksomheten.

 

Selvfølgelig kan han ikke sette seg inn i alle detaljer, men det er fullt mulig å søke innsyn i viktige strategier. Ellers kan han ikke bidra til konsernets videre utvikling.

 

Og hvis han ikke forstår strategiene, må han gi en av sine medarbeidere denne oppgaven. Har han ikke nok medarbeidere, må han engasjere en til.

 

Ferdinand Piech i VW-konsernet betalte korrupsjonspenger til politikere og bedriftsråd, men ble ikke dømt, for han kjente ikke til utbetalingene. En av de som ble dømt uttalte at «Det er vanskelig å forstå at noe kunne skje uten at Piech kjente til det». Ellers kontrollerte han nemlig alle detaljer.

 

Ledere som kontrollerer de detaljene som passer, men ikke de man ikke liker å vite om, er mange. Og styret er nesten alltid slapt uvitende.

 

Men aksjeloven sier klart at styret skal påse at virksomheten er «gjenstand for betryggende kontroll» og «iverksette undersøkelser det finner nødvendig». Men det er selvfølgelig brysomt for både styret og leder.

 

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page