top of page

Tiden endrer alt, noen tenker nytt.

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av 100 års jubileum for Einstein.

 

Tiden endrer alt, noen tenker nytt.

 

Tiden endrer alt, var en av Einsteins teser. I 1915 publiserte han den generelle relativitetsteori (i 1907 den spesielle). Einstein er sammen med Darwin (Evolusjonen) og Gallilei (Planetenes rundt solen) grunnleggere av tidenes viktigste vitenskaper; vitenskaper som ikke har akademisk motstand, og som selv tiden ikke har rokket ved.

 

Etter den industrielle revolusjon på 1800-tallet mente mange, blant annet den norske industriminister, at «Alt som kan finnes opp, er nå oppfunnet»,.

 

I dag omvendt: Alle venter flere endringer! Skjønt; allerede på 1970-tallet het en pensumbok på Norges Handelshøyskole «Management of change»! Hver generasjon opplever endring i høyt tempo; men glemmer tidligere endringer.

 

Fra vår egen bransje: Helt inn mot 1990-tallet var NRK1 eneste TV-kanal; i dag et absurdium! Pluralismen 20 år senere: en selvfølgelighet! Og i fremtiden: tusenvis av TV-kanaler; uten kabel eller parabol.

 

Og ellers av endringer? Apple, verdens mest verdifulle selskap, er definert som produksjonsbedrift i statistikkene! Men produserer nesten intet, selv om de selger fysiske varer! Alibaba er verdens mest verdifulle detaljist. Men har intet fysisk lager!

Tesla har snudd bilbransjen. Da en Tesla Model S kjørte over et metallobjekt og skapte brann, ble ikke modellene innkalt til en forhandler. Tesla sendte en datamelding over mobilnettet som økte avstanden til bakken med en tomme; som løste problemet.

 

Nike har iverksatt produksjon med 3D-trykk, og smart bruk av markedsføring i sosiale medier.

 

Den nye tiden innebærer at talent, ide og menneskeressurser utkonkurrerer kapitaltyngde; en helt ny erkjennelse.

 

Men slik var det allerede da TVNorge frem mot 1990, med nesten ingen pengekapital, kunne utkonkurrere pengesterke konkurrenter, og bli den første overlevende norske, private TV-kanal; i dag på vei til å utkonkurrere TV2; med olympiske leker og norsk toppfotball.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page