top of page

Statsstøtte til dårlig ledelse i TV2?

Publisert av Erik Rynning

 

Statsstøtte til dårlig ledelse i TV2 ?

 

Inspirert av Adm. Dir. Olav T. Sandnes i TV2

 

TV2 har tradisjon for dårlig ledelse. De har ikke hatt greie på TV-drift. Det gjaldt avisfolkene Kåre Valebrokk og senere Alf Hildrum.

 

Nåværende Sandnes har sittet i styret i TV2, men er vel ikke blitt så profesjonell av det. Men han har fått plass i Mediemangfoldsutvalget (MMF), som har ni andre medlemmer som heller ikke har greie på TV-drift. Men de tilhører alle kultureliten. Og kjenner godt til kulturstøtte.

 

Denne eliten har publisert en rapport til Kulturministeren om TV (!), og hvordan TV2 skal kunne få statsstøtte på noen hundre millioner.

 

I rapporten publiseres et makkverk av professor Bjørnenak. Hans oppdrag fra TV2(!) var å beregne hvor meget rollen som allmennkringkaster kostet TV2. Her gjaldt det naturligvis å vise at det kostet mye (!), så statsstøtten kunne bli tilsvarende.

 

Bjørnenak brukte en lite profesjonell metode; sammenligning av lønnsomheten til TV2 og TVNorge: Med samme lønnsomhet burde TV2 hatt 400 millioner kroner mindre i kostnader, altså er dette kostnaden ved forpliktelsene! Dette kunne vel ellers en 12-åring ha regnet ut?

 

Men det er en helt annen årsak til at TV2 er relativt sett mindre lønnsomme: De har ikke hatt greie på TV-drift.

 

TV2 ble bygget opp av amatører som sløste med pengene. Det kunne de fordi de hadde monopol; privat enerett på tilgang til alle seere. Dette bidro til behagelige overskudd, som kunne vært adskillig større; hadde de vært dyktigere.

 

Bemanningen vokste uten at «output» sto i forhold. Når det gamle monopolet er brutt, er det ikke rart at TV2 nå endelig må nedbemanne. Og nedbemanning brukes nå for å vise nødvendighet av statsstøtte.

 

TVNorge ble bygget opp fra grunnen med sterk fokus på kunnskap, effektiv drift og økonomisering i alle ledd. Lederne var med på å trekke kabler på gulvet. Det er en helt annen kultur.

 

I en debatt mente Sandnes at de amerikanske eierne av TVNorge hadde så høye lønninger; som de hadde råd til uten allmennforpliktelser. Et argument for statsstøtte til TV2!

 

Nå tjener ikke de danske eierne av TV2 dårlig, de heller; men det er et debattnivå uten innhold. Sandnes spiller på frykt for amerikanske eiere.

 

Forresten: Blir det utstedt noen garanti fra TV2 om at selskapet ikke er til salgs rundt neste sving til; nettopp amerikanere? Statsstøtte til TV2 pynter kanskje bruden for mulige kjøpere?

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Olav Terjeson Sandnes

Professor Trond Bjørnenak

Kåre Valebrokk

Alf Hildrum

bottom of page