top of page

Rødehavet ekspanderer, Afrikas horn forsvinner snart

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av George Steinmetz

 

Rødehavet ekspanderer, Afrikas horn forsvinner snart

 

Afrikas horn forsvinner snart fra Rødehavet, som ekspanderer, slik at stredet mot Det Indiske Hav åpner seg. Rødehavet er fullt av vakkert liv; et bonanza for dykkere, som kan ses i episode 1 av vår serie «Top Dive Sites» fra videobiblioteket.

 

For 30 millioner år siden startet en lang serie av

seismiske eksplosjoner. Magma ble presset gjennom

jordens overflate, og startet splittingen av den arabiske

halvøy fra Afrika. Rødehavet ble skapt.

 

Området er et av verdens geologisk mest hyperaktive.

Landskapet er overnaturlig. Flere steder kan være mer

enn hundre meter under havet. Rødehavet skyller av

og til innover.

 

Der fordamper det, og setter igjen store saltavleiringer. Saltet har økonomisk verdi for salthandlere.

 

Rødehavet er meget salt. Noen deler kan være opp til ti ganger så salt som i de store havene. Dette skyldes den store fordampningen. Det er meget varmt; hele tiden varme vinder fra øst mot vest.

 

Begrepet «snart» er relativt! Brukt i forhold til jordens liv,

hittil 4,6 milliarder år, er det korrekt. I forhold til et

menneskes levetid er begrepet overdrevet.

 

Det regnes med at utvidelsen av Rødehavet skjer med

en centimeter i året. Over en million år blir det en mil!

 

Evolusjonen, utviklingen av livet, har skjedd over en

milliard år. Milliarder av arter har oppstått. Det moderne mennesket regnes bare 200.000 år tilbake. Før det: «Nærmennesker» i noen millioner år.

 

Evolusjonen skjer uten at vi kan se det fra dag til dag

eller fra generasjon til generasjon. Derfor blir det så

vanskelig å forstå. En vrimmel av religioner har hatt

hver sine forklaringer på naturfenomener og livet.

 

Rødehavet har stor økonomisk betydning for handel

og skipsfart ved at Suez-kanalen ble bygget og

åpnet for skipstrafikk.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Mest lest Aktuell Viten

Mangel på ferskvann

 

President John F Kennedy innviet den første avsaltingsfabrikken i USA; i Freeport,

Texas i 1961. Han sa at havet var verdens største og billigste naturresurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..........

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av George Steinmetz

 

Rødehavet ekspanderer, Afrikas horn forsvinner snart

 

Afrikas horn forsvinner snart fra Rødehavet, som ekspanderer, slik at stredet mot Det Indiske Hav åpner seg. Rødehavet er fullt av vakkert liv; et bonanza for dykkere, som kan ses i episode 1 av vår serie «Top Dive Sites» fra videobiblioteket.

 

For 30 millioner år siden startet en lang serie av seismiske eksplosjoner. Magma ble presset gjennom jordens overflate, og startet splittingen av den arabiske halvøy fra Afrika. Rødehavet ble skapt.

 

Området er et av verdens geologisk mest hyperaktive. Landskapet er overnaturlig. Flere steder kan være mer enn hundre meter under havet. Rødehavet skyller av og til innover.

 

Der fordamper det, og setter igjen store saltavleiringer. Saltet har økonomisk verdi for salthandlere.

 

Rødehavet er meget salt. Noen deler kan være opp til ti ganger så salt som i de store havene. Dette skyldes den store fordampningen. Det er meget varmt; hele tiden varme vinder fra øst mot vest.

 

Begrepet «snart» er relativt! Brukt i forhold til jordens liv, hittil 4,6 milliarder år, er det korrekt. I forhold til et menneskes levetid er begrepet overdrevet.

 

Det regnes med at utvidelsen av Rødehavet skjer med en centimeter i året. Over en million år blir det en mil!

 

Evolusjonen, utviklingen av livet, har skjedd over en milliard år. Milliarder av arter har oppstått. Det moderne mennesket regnes bare 200.000 år tilbake. Før det: «Nærmennesker» i noen millioner år.

 

Evolusjonen skjer uten at vi kan se det fra dag til dag eller fra generasjon til generasjon. Derfor blir det så vanskelig å forstå. En vrimmel av religioner har hatt hver sine forklaringer på naturfenomener og livet.

 

Rødehavet har stor økonomisk betydning for handel og skipsfart ved at Suez-kanalen ble bygget og åpnet for skipstrafikk.

bottom of page