top of page

Mest lest Aktuell Viten

Mangel på ferskvann

 

President John F Kennedy innviet den første avsaltingsfabrikken i USA; i Freeport,

Texas i 1961. Han sa at havet var verdens største og billigste naturresurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..........

Oljeboring pågår i Arktis, hasard eller nødvendig onde?

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Paul M. Barret og Ben Elgin.

 

 

 

Oljeboring pågår i Arktis, hasard eller nødvendig onde?

 

Shell borer etter olje i Arktis, mens

Statoil følger spent med.

Nord for Alaska, en del av

Nordvestpassasjen, trekker isen seg

tilbake og stormene avtar. Men en

isbryter skrapte allikevel i bunnen,

og fikk revet en åpen flenge i skroget.

 

Shell har allerede brukt USD

7 milliarder på eventyret; uten hittil å

ha produsert olje. I 2010 ble arbeidet

midlertidig stoppet etter BP-katastrofen

i Mexico-gulfen, men gjenopptatt i 2012.

 

Potensialet er enormt; mange ganger

større enn i Mexico-gulfen. Oljen ligger

på grunt vann og under lite trykk, så

den er lett utvinnbar. Med oljepris på

USD 50 er det ikke lønnsomt. Men Shell

mener den vil stige til USD 100. Da er

fortjenesten enorm. Selv med USD 70

er produksjonen lønnsom.

 

Shell vil satse på fornybar energi, men

mener behovet for fossil energi vil være

meget stort i mange tiår. Med en

befolkningsøkning fra 7 til 9 milliarder,

opp fra 2 milliarder i 1950, samt et

totalt doblet energibehov som følge

av den fattige befolknings overgang til

middelklasse og denne klassens behov,

vil fossil energi være helt nødvendig.

 

Sommeren 2012 hendte nye uhell.

Boreskipet «Noble Discoverer» kastet

anker i Dutch Harbour i vind på

55 kilometer i timen, men ble feid inn

mot land, bare 50 meter fra havari.

 

Senere på høsten gikk det galt med en

tankbeholder til USD 400 millioner som

følge av elektrisk feil. Dens formål er å

samle olje ved «Blow Out».

 

Siden boret «Noble Discoverer» to hull.

Men skipet måtte ta opp ankeret

prematurt, da vinden trykket en

15 kilometer bred isvegg mot skipet.

Dette resulterte i brann, propellsvikt

og omfattende reparasjoner.

 

Mer: «Kullock» er en boreplattform som

i oktober 2012 skulle slepes bort fra

vinteren i Arktis. Med 90 meters høyde

blir den et lett bytte for vinden. Under

slepingen, i storm og 9 meter høye

bølger, brast slepetauet. Plattformen ble gitt opp og gjort om til skrap.

 

Shell sier forholdene er verre i Nordsjøen, og vil ikke beskylde naturen for uhellene. Uhellenes tid kan være over.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page