top of page

Mississippi, elven

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Douglas Lee

 

Elven starter i «Lake Itasca» i den «norske» staten

Minnesota, med grense mot Canada; 17 prosent av norsk

herkomst. Hovedstaden i Minnesota er St. Paul som er vokst

sammen med Minneapolis på den andre siden av elven.

 

Vannføringen i Mississippi spiller inn i 31 stater før elven

renner ut i Mexicogulfen sør for New Orleans.

 

I elveområdet finnes 260 fiskearter og 360 fuglearter; en stor

andel av alle arter i USA. Mer enn 50 byer er avhengig av elven

for sin vanntilførsel. Jordbruket i området er meget rikt, og står for

90 prosent av jordbrukseksporten. Dessverre innebærer

jordbruket mye utslipp i elven.

 

Uten menneskelig inngripen vil Mississippi endre utløp vesentlig

og svinge av lenge før New Orleans. Det ville endre det

økonomiske fundamentet for byen med noe av den høyeste

havnetrafikk.

 

Minst seks ganger siden den siste istiden har elven endret kurs

dramatisk. Det leder til erosjon i de tidligere deltaer.

Dagens delta er 600 år gammelt.

 

Tidlig på 1700-tallet ble det mest fransk bosetting i elvedeltaet i Louisiana, men raskt blandet med tyskere, kreoler, spaniere, svarte, kinesere, vietnamesere, irer, italienere, angloamerikanere. Det ble en av de mest omfattende etniske blandinger i Amerika.

 

I området var en av verdens største marine forekomster, skapt i krysningen mellom elv og hav.

 

Deltaet sør for New Orleans består av store våtområder med

meget gunstige forhold for jordbruk. Men vannet tar over, og

legger stadig mer land under vann.

 

New Orleans har gjennom tiden bygget mange forsvarsverk mot

havets overtakelse. En dag brøt en rekke forsvarsporter sammen,

og havet oversvømte byen.

 

Orkanen «Katrina» viste ingen nåde i august 2005. 80 prosent av

New Orleans kom under vann. Noen steder var vannet

4-5 meter høyt. 85 prosent av befolkningen evakuerte.  

 

 

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Mest lest Aktuell Viten

Mangel på ferskvann

 

President John F Kennedy innviet den første avsaltingsfabrikken i USA; i Freeport,

Texas i 1961. Han sa at havet var verdens største og billigste naturresurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..........

bottom of page