top of page

Det overlegne mennesket

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Jared Diamond

 

Det overlegne mennesket

 

Vi reproduserer oss eksponentielt. På 50 år vokste vi fra 3 milliarder til 7.

 

På veien har vi skapt klimakrise. Vi har utryddet andre arter i eksplosiv fart; ødelagt dyrenes habitater.

 

Genetisk er vi kodet slik at vi ønsker full reproduksjon; uten hensyn. Vi har inntatt en overlegen posisjon.

 

Ny teknologi og nye arealer tas i bruk for å skaffe mat. Regnskogen brennes for å tjene penger på landbruk.

 

En ku er ikke hva den var. Vi har gentilpasset den til å vokse raskere, til å produsere mer melk og til å kunne slaktes tidligere. Det er ikke nok fisk i havet til å møte etterspørselen, så halvparten må oppdrettes.

 

Til tross for overbefolkning, kaller nesten alle nasjoner det krise om ikke befolkningen øker. Norge har en særdeles god politikk for økning; med et resultat av de beste blant vestlige økonomier. Dette skyldes sterke virkemidler; barselpermisjoner og økonomisk støtte.

 

Noen mener at Norge må gå foran andre i miljøforbedringer; selv utslipp som har nesten ingen effekt for å redde kloden. Noen vil mene at Norge bør gå foran også i befolkningsreduksjon, selv om heller ikke dette vil ha noen effekt på kloden.

 

Mennesket tror på overlegenhet overfor dyrene. Vi har anstrengt oss for å forklare avvik, og dermed forsvare utnyttelse av dyrene som det passer oss. Slik mennesket har begått en rekke folkemord overfor mindreverdige mennesker.

 

Vi har prøvd å si at vi har språket, men også dyrene har språk; tilpasset sitt behov. En nylig rapport konkluderer at mennesket er født med genetisk innebygget evne til språkutvikling; til forskjell fra dyrene. Mon det?

 

Livet er mangfoldig, med millioner arter. Dyrene er våre brødre, trærne våre venner. Faktisk er koden for liv meget enkel. Så vi er vel like enkle som dyrene?

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page