top of page

Marint liv på den arabiske halvøy

 

 

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Kennedy Warne.

 

Arabia er ikke bare olje. Den arabiske halvøy er omgitt av hav på alle kanter; smale Rødehavet i vest, smale Persiske gulf i øst; begge bukter fylt opp fra det indiske hav i sør. Det er et rikt, marint liv.

 

Rødehavet; se aktuell viten 21.12.2014; et

paradis for dykkere som blant verdens fineste

korallrev finner et mangfold av liv i det klareste

vann. Se vår serie «Top Dive sites», episode 4.

 

På sørkysten, Dhofar i søndre Oman, er det et

økologisk skifte mellom sommer og vinter som

ikke finnes noe annet sted i verden; om vinteren

en korallhage. Den sørvestre monsun bringer da

kaldt, næringsrikt vann til kysten. Revene dekkes med grønne, røde og gylne farger.

 

Østover utenfor Oman, ved «Masira Island», finnes et av de rikeste krabbeområder i verden.

 

Perledykking var tidligere en stor aktivitet. Femti

ganger om dagen kunne en dykke etter

muslinger på 20 meters dyp; uten briller eller

annen beskyttelse. De kunne få stikk fra

maneter, slag fra «Stingray», bli forgiftet av

«stonefish», bitt av hai eller få angrep mot

øynene fra «clownfish». Trommehinnene

kunne sprekke, og man kunne bli blind av øyets

stadige kontakt med saltvann.

 

Så ble Arabia transformert fra kameler til Cadillac som følge av oljerikdommen. I den persiske gulf møtes fortid og nåtid.

Det rike livet i havet trues nå av et stort, uregulert overfiske. Sammen med forurensning ødelegger det vannkvaliteten og gir grunnlag for giftig algevekst.

 

Haien er blant de utsatte arter. Hver dag

oversvømmes Dubai av haiskrotter.

Etterspørselen etter haifinner er meget stor fra

Kina. Skilpaddene utenfor Dubai er truet som av

forurensning, slumpefangst og bortfall av

naturlige livsområder.

 

Se ellers Volvo Ocean Race episode 14, der båtene går gjennom Hormuz-stredet til Abu Dhabi.

 

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Mest lest Aktuell Viten

Mangel på ferskvann

 

President John F Kennedy innviet den første avsaltingsfabrikken i USA; i Freeport,

Texas i 1961. Han sa at havet var verdens største og billigste naturresurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..........

bottom of page