top of page

Manipulering av naturlig liv

Publisert av Erik Rynning

 

Manipulering av naturlig liv

 

Inspirert av Michael Specter

 

Nå går det i eksponentiell, teknologisk fart: Dit vi kan gi mennesket de gener vi vil gjennom manipulering. Dette har skjedd gjennom mange år, men har nå plutselig fått en ny dimensjon:

 

Nå er det blitt gammeldags å blande gener fra forskjellige arter for å frembringe en ny rase, en ny fisk, en ny mais, en ny hund:

 

Vi kan nå kutte ut et gen som ikke er favorabelt hos et individ. Alle mennesker har noen spesifikke gener, mutasjoner, som ikke er favorable. Men de færreste vet hvilke de er. Det kan være gener som disponerer for forskjellige sykdommer; uten at sykdommen nødvendigvis slår ut, for her er det snakk om statistikk.

 

Men, vi kan gjøre enda mer! Vi kan tilføre et favorabelt gen! Slik kan vi erstatte dårlige gener med gode.

 

Det er lettere for oss å akseptere at vi endrer et dyreliv. La oss ta et eksempel med en smittsom mygg, en som bærer Zika viruset. Vi kan velge å endre denne myggen til en mygg som for eksempel enten er steril, og ikke kan reprodusere, eller, endre den til ikke å kunne overføre denne sykdommen til mennesker. En slik endring av naturen kan naturligvis ha meget uforutsette konsekvenser.

 

Metoden har et vanskelig navn: Crispr-Cas9. Vi sender inn et enzym til genet med «en saks» som kutter av den uønskede kode, og tilfører en ny kode.

 

Forskjellen til den av forbrukerne ansett tvilsomme GMO, genetisk modifisert organisme, er at gener endres uten at gener fra forskjellige arter blandes.

 

Metoden kan forhindre disposisjonen for en sykdom hos et menneske; et fantastisk medisinsk fremskritt. Menneskets levealder vil kunne økes vesentlig.

 

Og den kan skape fremtidens supermennesker.

 

 

Rekordene i friidrett står for fall! Men er det doping?

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page