top of page

Verdens mest uberørte havområde; Kiribati, Stillehavet.

Publisert av Erik Rynning 2.11.2014

 

Inspirert av Michelle Kennedy Warne

 

Verdens mest uberørte havområde; Kiribati, Stillehavet.

 

Kiribati er en øygruppe i Stillehavet med en øy og 32 atoller; ca. 100.000 innbyggere i et havområde på 3, 5 millioner kvadratkilometer. Mesteparten av landområdet ligger bare 2 meter over havet. I vår TV-serie «Across the Pacific» er et av programmene viet Kiribati. Se bildene fra programbiblioteket på www.tvmaritimehd.no.

 

De fem ubebodde atollene, som går under navnet «The southern Line islands»

fordi de ligger på en linje som for sjøfarende markerer ekvator, har de friskeste

korallrev i verden. De ligger 3000 kilometer sør for Hawaii.

 

Den økologiske sammensetning er ideell, med koralltetthet, biomasse av fisk,

mengde av rovfisk på toppen av pyramiden og biodiversitet som intet annet sted.

Her er naturen uberørt; slik den ikke er angrepet av mennesket; ennå.

 

Rundt de fleste laguner ved atoller er kjempemuslinger nesten utryddet.

Ikke slik ved «Southern Line Islands». De kan nå en lengde av en meter, og er meget ettertraktet for deres kjøtt og skjell.

 

De er viktige for å rense vannet; bakteriekonsentrasjonen i området er et av de laveste i verden.

 

Mer enn 300 fiskearter er kategorisert. Biomasse av fisk (total vekt) er større enn noe sted i verden.

 

Haien er på toppen av matpyramiden. Snikfiskere fanger den særlig for verdien av haifinnene. Om haien blir borte, vil det medføre stor endring i den økologiske sammensetning som er gitt fra naturens side gjennom evolusjonen. Alger vil da kunne overta livet på korallene.

 

Andre farer lurer. De tropiske korallrevene er utsatt for oppvarming av havet, og ved stigende havnivå vil revene forsvinne. FN advarte i 1989 om faren for at Kiribati vil forsvinne i havet.

 

Det beste vi kan gjøre for å unngå en slik katastrofe, er å bevare korallrevenes helse. Naturens helse er størst der mennesket ikke har sluppet til.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Tilbake til toppen
bottom of page