top of page

Mest lest Aktuell Viten

Mangel på ferskvann

 

President John F Kennedy innviet den første avsaltingsfabrikken i USA; i Freeport,

Texas i 1961. Han sa at havet var verdens største og billigste naturresurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..........

Reisemål Istanbul og Bosporos-stredet

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Extreme sailing i Bosporos.

 

Reisemål Istanbul og Bosporos-stredet

 

I oktober arrangeres verdensserien i

Extreme Sailing i Bosporus, det smaleste

stredet i verden for internasjonal navigering.

Og TVMaritimeHD sender fra finaledagene

kommende helg 10. og 11. oktober.

 

Romantiske Bosporos-stredet deler Istanbul

og Tyrkia i en europeisk og asiatisk del.

Langs breddene har de fleste befolket seg.

Og hvorfor bo eller være turist i Istanbul,

om du ikke kan se Bosporos?

Mange kjærester

har funnet inspirasjon her.

 

Bosporos er et smalt (mellom 700 meter

og 3.420 meter bredde) strede på 31

kilometers lengde mellom Svartehavet

og innlandshavet Marmarahavet.

Lengden avgrenses av midtpunktet

mellom to fyrlykter i henholdsvis nord

og sør. Fra Marmarahavet når man

Egeerhavet, og dermed Middelhavet,

gjennom smale Dardanellene.

 

Russland har annektert Krim fra Ukraina,

og sikret sin base for Svartehavsflåten i

Sevastapol. Men allerede før annekteringen

hadde Russland rettighet til å holde sin flåte

her til 1918. Men flåten kan ikke nå

Middelhavet uten gjennom Bosporos.

Nato-maktene Tyrkia og Hellas vokter

den russiske flåtens bevegelser.

 

Det er enorm skipstrafikk gjennom

Bosporos. Bulgaria, Romania, Ukraina,

Russland, Georgia og Tyrkia har strand

i Svartehavet.

 

Nylig ble det åpnet en jernbanetunnel

under Bosporos. En biltunnel er under

planlegging. Det er også en ny, parallell

kanal til Bosporos, for å avlaste den

sterke trafikken, og bringe ytterligere

inntekter. Også en ny, tredje flyplass

er under planlegging. Sammenlagt er

planen til statsminister Erdogan å gjøre

Istanbul til verdens sentrum.

 

I sin tid flyttet keiser Konstantin Romerrikets

hovedstad fra Roma til Istanbul; den gang

kalt Konstantinopel. Så byen var allerede

den gang et hovedsentrum. Men det er

Ankara som er hovedstaden. I dag bor 15 millioner i Istanbul, mot 80 millioner i hele Tyrkia.

 

Bare 3 prosent av Tyrkia er Europa; allikevel er det mot Europa tyrkerne har vendt seg.

Reisemål Istanbul og Bosporos-stredet

bottom of page