top of page

Hvordan utføre hersketeknikk?

Publisert av Erik Rynning

 

Hvordan utføre hersketeknikk?

 

Leksjon i hersketeknikk oss forskere imellom: Her sitater i følge Finansavisen 24.september, der fysiker Rasmus Benestad ved Meteorologisk Institutt demonstrerer eminente hersketeknikk.

 

Om en engelsk astrofysiker som Benestad er uenig med: Først rister Benestad på hodet over sin rival; så smeller han til med: «Hans adferd er som ville vesten uten sheriff». Riste på hodet, himle med øynene, slå oppgitt ut med hendene er effektiv dramatisering. Særlig sammen med politi (Red. bemerkning).

 

Og: «Han er ikke anerkjent», men beryktet». Dette skal fortelle at en selv ikke står alene i saken, og at motparten er mindreverdig fordi han har færre meningsfeller (red. bemerkning).

 

Så henviser han til et «prosjekt» som konkluderer at motpartens tar feil. «Et prosjekt» gjør seg godt, og det er nesten alltid et prosjekt som (tilnærmet) viser det du vil (red. bemerkning).

 

Mer: (Motparten) «kan ikke motbevise» (min påstand). Denne er effektiv, for å motbevise er alltid mye vanskeligere enn å bevise (red. bemerkning).

 

Og: Det (motparten) «skriver er misledende». «Han viser liten respekt for oss som jobber med saken på heltid». Et høyt timeforbruk er alltid imponerende (red. bemerkning).

 

Og: Dette er «ofte av litt eldre folk som ikke har fulgt med i timen». Ja, henvisning til at andre er for unge eller gamle til å skjønne noe gjør seg godt (red. bemerkning).

 

Benestad siteres på at «han er ikke i tvil». Det tyder på grundig tenkning som ikke kan slå feil! (red. bemerkning).

 

Og: Motpartens «teorier stemmer ikke med virkeligheten». Godt argument! (Red. bemerkning).

 

På spørsmål etter Benestads bevis svarer han unnvikende: «Det tok lang tid å bevise at røyking er skadelig». Smart henvisning til ikke relaterte saker (red. bemerkning).

 

Jo, Benestad har ellers også noen reelle argumenter, men det er hersketeknikken som springer en i øynene.

 

Saksinnholdet blir helt uinteressant for oss. Men takk for strålende demonstrasjon av teknikken.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page