top of page

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Kristelig Folkeparti

 

"GUD ER OVERALT"

 

Dette handler mest om frihet; og litt om Gud! Frihet tvinger seg alltid frem. Lenker, bånd og tvang brytes, og vi aksepterer hverandres ønsker og behov; mer og mer.

 

Martin Luther protesterte mot paven på 1500-tallet. Det ble til protestantene.

 

Menneskene skulle kunne ha direkte kontakt med Gud; ikke nødvendigvis gjennom prestene, og det behøvde ikke skje i kirken. Det tok noen hundreår med gjensidig halshugging før det ble fred mellom katolikker og protestanter.

 

Kristelig Folkeparti har ofte stått for lenker, bånd og tvang. For eksempel sto de hardt på NRK-monopolet, men det kunne ikke holde i lengden, det heller.

 

Nå er det søndagslukning av store dagligvarebutikker som er tvangen. Heller ikke det kan holde i lengden, for frihet vil alltid vinne frem på alle områder etter hvert som samfunnet går fremover til beste for menneskene.

 

Mange av oss arbeider allerede på søndager, og da kan vi ha mer fri andre dager.

 

Og i en fortsettelse av Martin Luthers arbeid for frihet: Da er Gud overalt; i butikken, i naturen, i hjemmet, på hytta og på fotballkamp, og enhver må kunne velge sted, tid, anledning og måte for kontakt med Gud. Og de som ikke tror på Gud får velge sine måter for åndelige sysler.

 

Min bestefar var diplomatisk, kunne sin katekismus før han begynte på skolen, hadde forlatt prestestudiet til fordel for jus etter å ha lest om Darwin, gift med en sterk troende kvinne. Da de sammen med tre sønner la søndagsturen forbi Holmenkollen kapell, ville bestemor høre presten. Sønnene ville jo helst gå videre. «Gud er overalt, også i Guds frie natur», sa bestefar, og da ble det med det.

 

Og Gud er også i store dagligvarebutikker; både hverdager og eventuelt søndager. Søndagsåpent; det blir det!

GUD ER OVERALT

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page