top of page

Folkemordet i Brasil

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert opp mot OL i Rio

 

Folkemordet i Brasil

 

Vi europeere har ikke respektert urbefolkning. Indianerne i Nord-Amerika ble av mange amerikanske presidenter kalt villmenn; enten fikk indianerne innordne seg, eller så fikk de ta konsekvensene: «Gud skapte ikke Amerika for at bare noen villmenn skulle ha det til unytte».

 

Det var ikke bedre i Brasil. I mange hundreår forsynte europeerne seg som det passet dem. Kvegdrift, gummiplantasjer, sukkerplantasjer, soyaplantasjer, planteolje, mineralutvinning, tømmerhogst, og etter hvert damanlegg har tatt- og tar liv i Amazonas. Natur og kultur er blitt ødelagt. Og det er begått folkemord på indianerne.

 

Amazonas er verdens største regnskog, og utgjør halvparten av verdens samlede mengde. Brasil er verdens lunge.

 

Brasil er verdens femte største land, så vidt mindre enn hver av USA og Canada. Regnskogen i Amazonas er ca. 5, 5 millioner kvadratkilometer, 10 ganger større enn Frankrike(Europeiske), mer enn halvparten av USA. 60 prosent av regnskogen i Amazonas ligger i Brasil; åtte andre land deler resten.

 

Store deler av regnskogen er helt eller delvis ødelagt. Og folkemord har vært nødvendig for å fremme økonomiske interesser.

 

På 1500-tallet var det minst 4 millioner urinnbyggere; noen anslag går til det dobbelte. Nå er det mindre enn 1 million, hvorav rundt halvparten i Amazonas. Disse utgjør rundt 40 etniske grupper; distinkt forskjellig språk og kultur. Av dagens befolkning på 187 millioner i Brasil er altså urbefolkningen redusert til en halv prosent.

 

Utsulting, slaveri, vold, drap, tvangsflytting, forfølgelse og overgrep var europeernes ansvar. Det fantes jo ingen skjøter på eiendommer, så det var fritt frem. Helt til langt inn i forrige århundre ble indianernes rettigheter undertrykket.

 

Det har etter hvert endret seg noe. Fra at staten eide Amazonas, ble rundt 25 prosent av Amazonas i 1988 erklært tilhørende indianerne. Men fremdeles straffes ikke overgrepene.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page