top of page

Fantastiske dyr, våre søsken

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Publisert av Erik Rynning

 

 

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Susan McGrath.

 

Fantastiske dyr, våre søsken

 

Dyrene er våre søsken. Livet er utsprunget i et fantastisk mangfold i evolusjonen; dyr og mennesker har delt kampen om overlevelse og reproduksjon.

 

Senest 01.11.2015 skrev vi om Sør-Øst Alaska; en smal kyststripe som grenser til Canada.

 

Mellom Sør-Øst Alaska og USA er Canada; med samme lengde langs kysten som Sør-Øst Alaska; 1.000 kilometer. Her ligger Canadas 11. største øy; «Vancouver Island», og tusenvis av andre, mindre øyer. Med særlig rik fauna.

 

Ute på øyene finnes en sjelden ulv, ulik innlandsulven. Ulven er, som mennesket, meget tilpasningsdyktig. Er det derfor vi frykter den? Ute på øyene har de tilpasset seg et annerledes liv enn innlandsulvens.

 

 

Ulven er stolt og vakker. Menneskets beste venn, hunden, er en ulv.

Susan traff en sterk, vakker «Adonis» ulv på stranden. De så hverandre inn i øynene. Ulven gikk utforskende mot henne; et lite skritt av gangen. Var blikk-kontakt rett eller feil?

 

Plutselig var avkommet der. I kjærlighet gned hun kinnet mot faren, som nå konsentrerte seg om å gjengjelde følelser. Barnet gikk mot vannkanten, Adonis fulgte halvt etter, og de følte hverandres nærhet. Susans hjerte flommet over.

 

Ute på øyene har ulven tilpasset seg forholdene, slik evolusjonen tilsier. Ingen jakt på rådyr, elg eller geit, men heller laks og sjøkadavere. Den svømmer mellom øyene i iskaldt farvann rikt på plankton, som gir grunnlag for enormt mangfold av herlig liv; hval, sjøfugler, laks, sjøløver, sel; og på land: grizzly og svartbjørn. Inne på land er en av de største, tempererte regnskoger i verden, nesten dobbelt av Sveits i størrelse.

 

Men mennesket tar ingen hensyn. Kanadisk tjæresand er planlagt i rør ut mot kysten; det betyr daglige anløp av oljetankere. Mennesket er umettelig; den suverent mest reproduktive art. Til slutt utrydder vi oss selv.

Mest lest Aktuell Viten

Mangel på ferskvann

 

President John F Kennedy innviet den første avsaltingsfabrikken i USA; i Freeport,

Texas i 1961. Han sa at havet var verdens største og billigste naturresurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..........

bottom of page