top of page

EU er borgernes beste venn

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av England

 

EU er borgernes beste venn!

 

Noen har jublet for England for å «bringe demokratiet tilbake til borgerne». Dessverre var det ikke dette. Det var to andre ting, som ikke er noe å juble for:

 

  • Motstand mot innvandring; gjennom år har engelske aviser påvist hvordan utlendinger utnytter fellesgodene.

  •  

  • Stormannsgalskap; Boris/Donald: «Lets make GB/USA great again».: Vi er oss selv nok!

  •  

Ja, det er avstand til Bruxelles, og alt er ikke perfekt. Men borgerne har opplevd den største demokratiske fremgang noensinne; og tatt det for gitt, uten å skjønne at det skyldes EU!

 

Se på Telenor, som i årevis har utbyttet det norske folk. Våren 2016 proklamerte Telenor at roamingkostnader i utlandet var slutt; som om Telenor var borgernes beste venn. Men Telenor fulgte bare EU-regler som straks skulle innføres! Det tok byråkratisk lang tid, men det ble gjort! Og i Norge fikk Telenor æren!

 

Et Telenor, som i det gamle, «demokratiske» Norge fikk anledning til å kreve uhyrlige priser gjennom sitt monopol; med lange køer og ventelister for å få telefon. Telenor ble tvunget til å åpne for konkurranse; ikke av det norske demokratiet, men av EU-regler.

 

Og korrupsjon/vennetjenester: Før kunne et departement/kommune utdele konsesjon eller tildele oppdrag «ut fra en helhetsvurdering» på bakrommet uten synlighet eller nærmere forklaring for borgerne eller de som konkurrerte. Her har EU utformet konkurranselovgivning til beste for borgerne og næringslivet. Mens det «norske demokratiet» har fått æren!

 

Avstanden til makteliten er lang, enten den går til Bruxelles, til det norske storting eller ordføreren i kommunen. Det viktigste er å ha regler som makteliten kan utfordres med. Og her har EU vært pådriver.

 

EU er borgernes beste venn, for de ser ikke trangsynt på enkeltlands interesser. Vi trenger mer samarbeid i Europa, ikke mindre. Trolig skjønner de yngre dette best.

 

 

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page