top of page

Egypts rikdom

Publisert av Erik Rynning

 

 

Inspirert av Jeffrey Bartholet

 

Egypts rikdom

 

Egypts rikdom er ikke bare den egyptiske kulturen fra 5.000 år tilbake; pyramider og templer som forundrer i intelligens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vann som er Egypts rikdom; Flotte strandområder mot Middelhavet og Rødehavet; og nesten all bosetting langs den livgivende Nilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det er den 163 kilometer lange Suez-kanalen fra Suez til Port Said som gir de store inntektene i  statskassen. Rederiene betaler 2 millioner kroner per skip for en direkte rute mellom Europa og Asia. Rundt 50 skip passerer daglig i en ferd på 12-14 timer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalen sto ferdig i 1869; 45 år før Panamakanalen, for øvrig omtrent den tid det tok å bygge den halvparten så lange Panama-kanalen; mot 7 år for Suez-kanalen.

 

Mens Panama-kanalen ble regnet som et underverk, muliggjort av en dampskuffe som kunne flytte store jordmasser, var Suez en mer ordinær operasjon.

 

Allerede for noen tusen år siden ble det gjort byggearbeider for å forbinde Rødehavet med Nildeltaet. Og i vårt årtusen ble det stadig påbegynt arbeider, før det ble en helhjertet organisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egypt var med og finansierte byggingen av Suez-kanalen, men solgte sin andel til England i 1875 for å bedre statsfinansene. I 1950 hadde Egypt behov for å finansiere

 

Aswan-dammen på Nilen, men det gikk tregt.

President Nasser nasjonaliserte dermed Suez-kanalen i 1956 for å få kontroll med pengestrømmen fra kanalen. Han senket 40 skip for å sperre gjennomfarten. Det ble nesten storkrig. Men Egypt lovet å betale for annekteringen, og kanalen reåpnet året etter. I 1962 hadde Egypt betalt fullt ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og Aswan-dammen, verdens største kunstige innsjø, med stor produksjon av elektrisk strøm, sto ferdig i 1970, verdens største kunstige innsjø.

 

Med stadig større skip og økende handel er både Suez-kanalen og Panama-kanalen under utbygging for å kunne tåle toveis trafikk.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Mest lest Aktuell Viten

Mangel på ferskvann

 

President John F Kennedy innviet den første avsaltingsfabrikken i USA; i Freeport,

Texas i 1961. Han sa at havet var verdens største og billigste naturresurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..........

bottom of page