top of page

Dramatikken bak de første bosetterne i Norge

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Vince Gaffney

 

Dramatikken bak de første bosetterne i Norge

 

Dagens fiskebanke Doggerbanken i Nordsjøen

var landet for jegere, sankere og fiskere frem til

for 8.000 år siden. Norge var et ubebodd

isområde. Jorden hadde smeltet etter siste istid.

For 12.000 år siden startet snøsmeltingen.

 

England og kontinentet hørte sammen.

Rhinen og Themsen møttes i den landfaste

engelske kanal, og skapte en felles strøm sydover.

 

Vannet steg sterkt etter istiden; særlig hjulpet av en katastrofal vannløsning fra nordamerikanske isbreer. En tsunamikatastrofe i Storegga utenfor Ålesund bidro sterkt. Se aktuell viten 28.12.2014 om tsunami

og farene i norsk farvann.

 

Beboerne på Doggerbanken flyktet fra

tsunamien, og da de kom tilbake til boligene

sine, lå de under vann.

 

Doggerbanken kom under vann; i dag 18 meter

under; et rikt fiskeområde i dag. Jegere, sankere og fiskere måtte finne nye områder; kanskje særlig i England, men også Norge.

 

For 18.000 år siden var havet rundt Nord Europa mer enn 100 meter lavere enn i dag. De raskeste årlige økninger i havnivået etter istiden kunne være opp til to meter per 100 år.

 

Oversatt til dagens forhold vil flere boområder i

verden være under vann i løpet av femti år.

Se fra Maldivene i episode 4: Top Dive Sites.

Her er gjennomsnittlig høyde over havet en

meter. Om øyene forsvinner, er det inngått

avtaler om å flytte befolkingen.

 

Om mennesket ikke slutter å bidra sterkt til ytterligere utslipp, vil det kunne gå enda fortere. Men vi må i alle fall bare godta at jorden lever sitt eget liv med sine forandringer, som skjer uavhengig av hva vi måtte ønske. Vi får bidra det vi kan til å bevare livet slik vi i dagens generasjon kjenner det.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Mest lest Aktuell Viten

Mangel på ferskvann

 

President John F Kennedy innviet den første avsaltingsfabrikken i USA; i Freeport,

Texas i 1961. Han sa at havet var verdens største og billigste naturresurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..........

bottom of page