top of page

Chesapeake Bay, USA

Publisert av Erik Rynning

 

Inspirert av Stephen Blakely

 

Chesapeake Bay, USA

 

Europeerne seilte naturligvis opp buktene på østkysten av USA så langt de kom. Slik ble blant annet New York, Philadelphia og Baltimore tidlig grunnlagt som de viktigste havnebyer.

 

Chesapeake Bay er av særlig betydning, både som transportvei og med fiskerikdom. Langt opp i bukten er Baltimore, Maryland, med havnen opprinnelig stor på last av tobakk og slaver.

 

Golfstrømmen, som starter i Floridastredet, renner nordover forbi Chesapeake Bay, og bringer rik føde inn i bukten til fisk og sjødyr. Mer enn 150 elver bringer ferskvann og viktige strømmer ut i bukten.

 

Særlig har bukten en av verdens rikeste forekomster av krabber, østers og muslinger. Området rundt bukten er ofte lavtliggende myrlende. Også bukten er grunn, med gjennomsnittlig dybde på bare 6-7 meter, på det dypeste 53 meter.

 

Store deler av den amerikanske østkysten er lavtliggende myrområder, og ligger utsatt til for oversvømmelser, slik vi har sett i New Orleans, og slik man frykter i løpet av 50 år kan ramme Miami.

 

Et stykke ut i bukten ligger øyene «Smith Island» og «Tangier Island», bare en meter høye. Begge øyene har erosjon, og ligger utsatt til for oversvømmelser som kan senke dem i havet. Så det er ikke bare lavtliggende øyer som Kiribati i Stillehavet som er i fare.

 

Disse amerikanske øyene er et mekka for skjelldyr i havet. «Tangier island» produserer flere krabber enn noe annet sted i USA.

 

Grensen mellom statene Maryland nord i bukten og Virginia sør i bukten går midt ute i den 320 kilometer dype «Chesapeake Bay».

 

Fra bukten kan man seile opp «Potomac River» til Washington. Baltimore ligger lengst inn; ved utløpet av «Patapsco River». Fra Baltimore er det en kanal som fører nord over land til Philadelphia, som ligger innerst i «Delaware Bay» ved «Delaware River».

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

bottom of page