top of page

31 dager på havbunnen

Publisert av Erik Rynning 20 september 2014

 

Fabien Cousteau, sønnesønn av den legendariske forsker, tilbrakte 31 dager på havbunnen.

 

Der hadde akvanauten, aktivisten og forskeren sitt undervanns laboratorium; det eneste beboelige i verden.

 

For eksempel forsker han på koraller som har blitt utsatt for utslipp fra gjødsel. Korallrev degraderes ved for nær kontakt med menneskelig liv.

 

Mer enn 30 skiftende oseanografer, vitenskapsmenn, filmprodusenter og aktivister levde om bord i laboratoriet. De skulle dokumentere «mission 31» ni nautiske mil fra kysten av «Florida Keys», ikke langt unna der Goliath storfisk lever(omtalt i aktuell viten 13.09.14).

 

Cousteau er meget opptatt av havets tilstand. Han vil demonstrere hvordan forurensning og klimaendringer påvirker havet. Dette er fortsettelsen av en familiearv. For femti år siden ledet bestefaren en 30 dagers undervannsekspedisjon, der seks akvanauter levde under vann i Rødehavet i 30 dager. Som bestefar, så sønnesønn; en pasjon for havet.

 

Selv for erfarne dykkere kan det være utfordrende å komme seg ned til laben. En sterk strøm umuliggjør forsering. Man må bruke en line som går hele veien fra overflaten til laben på 19 meters dyp, samtidig mens man må passe på det utstyret man bringer med seg.

 

Hele sjøbunnen er dekket av utstyr, luftflasker og støtteutstyr. Laben er dekket av korall og svamp.

 

Vi vet fremdeles meget lite om livet i havet. Bare fem prosent av havet er utforsket.

 

Skal du leve 31 dager på 19 meters dyp med begrenset plass, er det mer enn mangel på privatliv som er utfordrende.

 

Luften er regulert likt med vannet du omgir deg med. Luften må nøye sjekkes for å forebygge økning av giftig karbondioksid. I et så lukket samfunn vil bakterier kunne spre seg raskt. Vitamin D tabletter kan påvirke immunsystemet positivt.

 

Særlig ørene kan være utsatt for trykkforandring. Det indre øret er særlig nødvendig for både balanse og hørsel.

 

I en trykkregulert omgivelse må hjertet arbeide hardere for å trykke blodet gjennom blodveiene; noe som krever bedre kondisjon og normalt blodtrykk.

 

Trykkluft inneholder mer oksygen enn på land. Økt oksygenmengde og økt fuktighet skaper grobunn for bakterier. Eventuelle kutt er særlig sårbare for infeksjon.

 

2.juli 2014 var ekspedisjonen avsluttet. Det var hardt og følsomt for Cousteau: «Man blir vant med livet i havet. Ål, hai og barracuda kommer tett på deg; nesten parkerende på skulderen din. De undrer seg på hva du gjør her! Og de aksepterer deg i det som er deres naturlige miljø; ikke ditt.»

 

I kurven: 12 Terrabit med data, forhåpentlig et vesentlig bidrag til havforskning.

 

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her

Tilbake til toppen
bottom of page